MwD Value


Centralne zarządzanie firmami

 • Prowadzenie negocjacji handlowych z dostawcami. Przekłada się to na brak konieczności prowadzenia negocjacji przez poszczególne firmy z osobna.
 • Dostęp do warunków handlowych wybranych dostawców, z którymi MwD ma podpisane umowy, w wysokości, której pojedyncze firmy nie miałby możliwości uzyskać. Dotyczy to zarówno warunków rocznych, jak również akcyjnych.
 • Koordynacja zamówień i ich kumulowanie w celu uzyskania lepszych warunków zakupowych u dostawców.
 • Nadzór nad realizacją budżetów okresowych gwarantujących realizację planów zakupowych, a tym samym uzyskanie lepszych warunków handlowych.
 • Przesyłanie bieżących informacji handlowych i komentarzy dotyczących sytuacji rynkowej oraz działań poszczególnych dostawców.
 • Tworzenie i moderowanie paneli dyskusyjnych dotyczących aktualnej sytuacji rynkowej oraz rysujących się trendów.
 • Dostęp do towarów posiadanych przez pozostałych uczestników, dający możliwość zrealizowania zamówień nietypowych, jednostkowych lub pozwalających na szybką realizację potrzeb klienta w przypadku braku danego towaru we własnym magazynie, bez konieczności zamawiania dużych ilości produktu u dostawcy.
  

Koncentracja zakupów

 • Oferta wdrożeniowa systemu klasy ERPII.
 • W najbliższej przyszłości (2014 rok) zarządzanie bazami danych towarów, co przekłada się na wymierne korzyści takie, jak brak konieczności zmian cenników w momencie ich zmiany przez dostawców, w pełni uzupełnione kartoteki towarowe o dane, które często są pomijane, a bardzo użyteczne w czasie obsługi. Można tutaj zaliczyć np. zdjęcia produktów ich wymiary i waga, kody EAN, itd.
 • Generowanie comiesięcznych zestawień ilustrujących wielkość realizowanych obrotów.
 • Pomoc we wdrażaniu rozwiązań IT poprawiających efektywność pracy.
 • Postęp do oprogramowania pozwalającego na zarządzanie własną stroną www.
  

Koncentracja negocjacji

 • Przygotowana do wdrożenia strategia sprzedaży oparta na filozofii CRM. Wybrane firmy już ją wdrażają samodzielnie, jak również przy współudziale konsultantów zewnętrznych na stałe współpracujących z MwD.
 • Mapowanie i operacjonalizacja procesów biznesowych zachodzących w procesie obsługi klienta.
 • Oferta narzędzi wspierających sprzedaż i główny nurt strategiczny w postaci projektu MediawDomu.
 • Wystandaryzowana wizualizacja poszczególnych firm.
 • Analiza trendów rynkowych i wytyczanie nowych kierunków rozwoju.
  

Odpowiedzialność za płatności

 • Prowadzenie i organizacja szkoleń z zakresu zarządzania, marketingu, informatycznego i finansowego.
  

Koordynacja współpracy

 • Dostęp do oferty profesjonalnego konsultingu wyspecjalizowanego w branży ogrzewczo-wentylacyjno-sanitarnej.
 • Możliwość skorzystania z codziennych konsultacji z zakresu zarządzania i marketingu naszych pracowników.
   

Spójność strategiczna i produktowa

 • Posiadanie magazynów centralnych dla produktów wybranych producentów.
 • Centralna umowa z firmą spedycyjną.
 • Centralna umowa z operatorem sieci komórkowej.